/ Svätí a starci - Reči / Rozlúčka so zosnulým otcom Jánom Lakatom

Rozlúčka so zosnulým otcom Jánom Lakatom

Rozlúčka so zosnulým otcom Jánom Lakatom

 

Každé lúčenie je pre človeka ťažké, pretože cíti smútok z toho, že nejaký čas neuvidí osobu, s ktorou sa lúči. Avšak každé zvítanie sa s osobou, ktorú miluje, mu prináša do srdca radosť, pretože opäť stretáva toho, koho miluje. Vieme si predstaviť odlúčenie od milovanej osoby na týždeň, mesiac i rok, ale veľmi ťažké pre nás je predstaviť si odlúčenie navždy. Lenže nesmieme zabúdať, že všetci raz odídeme z tohto pozemského života. Určite sa pýtame, prečo musíme odísť z tejto zeme, prečo musíme zomrieť?

Cirkev nás v tejto smutnej chvíli utešuje a dáva nám nádej večného života. Christos svojím zmŕtvychvstaním učinil koniec nadvlády smrti a na Poslednom súde budú vzkriesení všetci mŕtvi. Spasiteľ Isus Christos nás ubezpečuje, že On je vzkriesenie a život, a kto verí v Neho, bude žiť aj keď zomrie.

Človek je dočasný na tomto pozemskom svete a jeho stály príbytok nie je na zemi, ale v nebesiach. Pre veriaceho kresťana je smrť prechodom z porušenosti do neporušenosti, prechodom z nepravého života do pravého života. Apoštol Pavol zdôrazňuje: „Mne žiť je Christos a zomrieť zisk (Filip 1, 21).“ Kto žije životom podľa Christa, nemá sa čoho báť, ani smrti, pretože žije v nádeji na vzkriesenie a vie, že smrť je posledný stupienok, ktorý ho privedie k Bohu.

Máme pred sebou zosnulého otca Jána, ktorý sa na jednej strane lúči sa svojimi blízkymi, ale na druhej strane sa zvítava s Trojjediným Bohom, ktorý ho prijíma do svojho náručia. Pre nás, ktorí zmýšľame pozemským spôsobom, je to smútok, lebo sa lúčime s blízkou osobou, ale pre neho je to radosť, lebo už nebude pociťovať bolesť, ale naopak, bude pociťovať blaženosť, pokoj a útechu vo večnom živote Božieho kráľovstva.

Otec Ján, v tejto chvíli sa s Vami lúčim. Boli ste pre mňa príkladom múdrosti a oddanosti za Pravoslávnu cirkev, ktorú ste ľúbili celou dušou a celým srdcom. Pri jednom prestole sme spolu slúžili jedenásť rokov a spolu sme budovali pravoslávnu cirkevnú obec v Bardejove. Nech Trojjediný Boh prijme vašu dušu do svojho Nebeského kráľovstva.

Stretneme sa v Raji!

 

Otec Ján Zozuľak

Rozlúčka so zosnulým otcom Jánom Lakatom

Rozlúčka so zosnulým otcom Jánom Lakatom

Posledná spoločná fotografia na chrámový sviatok svätého Serafíma Sarovského v Bardejove roku 2019.