/ Správy a informácie / Chrámový sviatok v Topoľčanoch

Chrámový sviatok v Topoľčanoch

Chrámový sviatok v Topoľčanoch

 

Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany vás 9. novembra 2014 pozýva na chrámový sviatok svätého Arsénia Kappadockého. Svätá liturgia sa bude konať o 10:00 hodine ráno v kaplnke (v náhradných priestoroch na Gagarinovej ulici), ktorá je zasvätená svätému Arséniovi Kappadockému a Paisijovi Svätohorskému.. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke pravoslávnej cirkevnej obce Topoľčany www.pravoslavie-topolcany.php5.sk.

Pri príležitosti chrámového sviatku sa veriaci budú mať možnosť pokloniť ostatkom svätého Arsénia Kappadockého, ktorý zázračne uzdravil mnohých ľudí ešte počas svojho života vďaka silnej viere a čistej modlitbe. Jeho moc uzdravovať chorých sa prejavuje aj v súčasnosti prostredníctvom Božej blahodati.

 

(Zdroj: www.pravoslavie-topolcany.php5.sk)

 

Chrámový sviatok v Topoľčanoch