/ Prezentácia kníh / Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel

Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel

Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel

 

Druhý diel knihy Život starca Paisija Svätohorského opisuje pôsobenie svetovo uznávanej duchovnej osobnosti, gréckeho mnícha, ktorý väčšinu svojho života prežil na Svätej Hore Atos v Grécku. Je doplnením prvého dielu a starec Paisij je v ňom priblížený dôkladnejšie, aby ho čitateľ lepšie pochopil. Obsahuje životopisné príhody, ktoré sú usporiadané do tematických celkov. Medzi obidvomi dielmi je hlboká vnútorná jednota a po prečítaní prvého dielu starcovho životopisu človek lepšie pochopí jeho cnosti, dary a prínos, ktoré sú opísané v tejto knihe.

V časti Cnosti starca sa praktickým a názorným spôsobom uvádzajú rôzne príhody z jeho života. Sú rozdelené do kapitol so spoločnou témou cnosti, ktorá je uvedená v názve každej kapitoly. Neuvádza sa jeho príslušné učenie, len niekoľko stručných informácií. Ale tam, kde bolo potrebné niečo zdôrazniť, aby sa lepšie ukázal jeho duch, je doplnených viac informácií.

V časti Dary starca sú zoradené rôzne, aj nadprirodzené prejavy z jeho života, ktoré sú zrejmé zo svedectva jeho samého, ako aj zo svedectiev iných. Komentáre sú pridané tam, kde je potrebné niečo vysvetliť.

V časti Prínos starca sú uvedené niektoré prípady jeho pomoci mnohým ľuďom, ktorí za ním prichádzali na Svätú Horu Atos a kládli mu rôzne otázky. Odnášali si od neho vzácne odpovede, ktoré nenašli nikde inde.

Napriek tomu, že jednoduchý svätohorský mních Paisij žil v osamelej kélii na pustom mieste, poznajú ho milióny ľudí na celom svete, či už z vlastnej skúsenosti, rozprávania priateľov alebo prostredníctvom kníh, ktoré boli preložené do mnohých svetových jazykov.

 

 

Autor: Jeromních Isaak

Počet strán: 344

Rozmery: 147 x 218 mm (formát A5)

ISBN: 978-80-971806-3-8

 

Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel