/ Správy a informácie / Duchovné stretnutie v Topoľčanoch

Duchovné stretnutie v Topoľčanoch

Duchovné stretnutie v Topoľčanoch

 

  Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany Vás pri príležitosti chrámového sviatku
svätého Paisija Svätohorského pozýva na duchovné stretnutie, ktoré sa uskutoční
v dňoch 10. – 11. júla 2020 v kaplnke svätých Arsénija Kappadockého a Paisija
                                Svätohorského na Gagarinovej 13 v Topoľčanoch.

 

 

Zdroj: http://www.pravoslavie-topolcany.php5.sk

Pozvánka a program

Duchovné stretnutie v Topoľčanoch