/ Svätí a starci - Svedectvá / Rozvážnosť starca Paisija Svätohorského

Rozvážnosť starca Paisija Svätohorského

Rozvážnosť starca Paisija Svätohorského

 

Svätý Paisij Svätohorský ku každému človeku pristupoval rozvážne a vyhýbal sa krajnostiam či jednostrannému posudzovaniu situácie. Každému dával primeraný liek. Pre rôzne osoby s rovnakým problémom mal rozdielne riešenia. Nebol cestným valcom. To isté radil aj iným:

– Nepristupujme k všetkým ľuďom rovnakým spôsobom, rovnakou potravou. Každému dávajme primerane jeho stavu, úsiliu a smädu. Tak nikomu neukrivdíme.

Často, keď niekomu dával konkrétne rady, dôkladne mu vysvetlil:

– To, čo ti hovorím, hovorím tebe. Keď to niekomu povieš, nebude mu to na úžitok, skôr mu to uškodí, preto buď opatrný.

Z toho dôvodu nechcel, aby ho nahrávali. Poznal stav, vnímavosť, výdrž spoludiskutujúceho a tomu prispôsobil rozhovor. Jeho slová, činy a postrehy boli úplne jasné a dôkladne zvážené. Mnohokrát pochopil, že svojím postojom by vyvolal reakciu, preto keď občas chcel hovoriť o nejakej záležitosti, chvíľu mlčal, pretože videl, že danú situáciu by zneužili a namiesto nápravy by došlo k ešte väčšiemu zlu.

Ľudia cítili istotu, keď počúvali jeho rady. Poprední duchovníci, skúsení askéti a biskupi prenechávali jeho rozvážnosti svoje duchovné napredovanie. „Informovali sa“ u starca. Bol skúseným vodcom, ktorý zachraňoval duše z vĺn a úskalí terajšieho života. Bohom vedenou rozvážnosťou mnohých ľudí priviedol k spáse.

 

Prevzaté z knihy: Jeromních Isaak: Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel. Bratislava 2020

Rozvážnosť starca Paisija Svätohorského