/ Svätí a starci - Svedectvá / Rodičia Serafima Sarovského

Rodičia Serafima Sarovského

Rodičia Serafima Sarovského

 

Serafim Sarovský sa narodil 19. júla 1759 v ruskom meste Kursk v rodine zbožných a bohatých rodičov Izidora a Agáty Mosninových. Pri krste dostal meno Prochor podľa svätého Prochora, jedného zo siedmych diakonov prvotnej Cirkvi. Mal jedného staršieho brata menom Alexij.

Jeho otec Izidor bol čestný človek. V blízkosti Kurska vlastnil tehelne a budoval domy, rôzne budovy a chrámy. V roku 1762 v Kursku začal stavať chrám, avšak náhle zomrel a starostlivosť o dokončenie stavby chrámu sa preniesla na jeho manželku. Prochor mal vtedy tri roky.

Jeho matka Agáta sa vyznačovala hlbokou zbožnosťou a konala dobré skutky. Keď žil jej manžel, ale aj po jeho smrti, pomáhala chudobným, hlavne sirotám. V roku 1778 bol chrám pod jej vedením dokončený a zasvätený ctihodnému Sergejovi Radonežskému divotvorcovi.

Agáta vychovávala svojho syna Prochora v kresťanskej zbožnosti a učila ho osobným príkladom. Odovzdala mu kresťanskú zbožnosť a lásku k liturgickému životu. Do srdca mu vštepila horlivosť v modlitbe a lásku k blížnym.

 

Ján Zozuľak

Rodičia Serafima Sarovského