/ Katechézy - Kázne / Dobré myšlienky

Dobré myšlienky

Dobré myšlienky

 

Starec Paisij Svätohorský nás neustále nabádal, aby sme mali dobré myšlienky. Hovoril, že sa nemáme usilovať len o dobré myšlienky, pretože naša duša sa musí očistiť aj od nich a musí zostať holá. Jej jediným odevom má byť Božia blahodať, ktorú sme ako dar prijali vo svätom krste.

Vysvetľoval:

– Naším cieľom je úplne podriadiť svoju myseľ Božej blahodati. Christos od nás nežiada nič iné, len pokoru. Všetko ostatné doplní Božia blahodať. V prvom štádiu nášho duchovného snaženia sa máme usilovať o dobré myšlienky, pretože tak sa postupne približujeme k Bohu, ktorému patrí všetka sláva, česť a poklona. A naopak, nám prináleží len pokora nášho pyšného zmýšľania.

 

Prevzaté z knihy: Jeromních Christodoulos Svätohorský. Starec Paisij. Bratislava 2015

 

Dobré myšlienky