/ Liturgický život / Modlitba Serafíma Sarovského

Modlitba Serafíma Sarovského

Modlitba Serafíma Sarovského

 

Zhrešil som, Pane,

zhrešil som dušou i telom,

slovom i skutkom,

mysľou i rozumom,

aj všetkými zmyslami:

zrakom, sluchom, čuchom,

chuťou i hmatom;

dobrovoľne i nedobrovoľne,

vedome i nevedome.

 

 

Modlitba Serafíma Sarovského