/ Čítanie z Evanjelia / Najväčšie prikázanie

Najväčšie prikázanie

Najväčšie prikázanie

Čítanie z Evanjelia na 15. nedeľu

 Mt 22, 35 – 46 (zač. 92)

 

A jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby Ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie?“ Ježiš mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je prvé a najväčšie prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.“ Keď sa farizeji zhromaždili, Ježiš sa ich opýtal: „Čo si myslíte o Kristovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.“ Povedal im: „Ako Ho potom Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy? Nuž, keď Ho Dávid nazýva Pánom, ako je jeho synom?“ A nikto mu nemohol odpovedať ani slovo, ani sa Ho od toho dňa už nikto viac neodvážil vypytovať.

 

Najväčšie prikázanie