/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / O Isuse spi

O Isuse spi

O Isuse spi

 

Spieva: Pravoslávny zbor pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove

 

Pieseň O Isuse spi (mp3)

Dirigent: Svetlana Oroszová

O Isuse spi