/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Svätá liturgia v Bardejove

Svätá liturgia v Bardejove

Svätá liturgia v Bardejove

Svätá liturgia na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v chráme ctihodného Serafima Sarovského v Bardejove, ktorá sa konala 7. júna 2009.

 

Kázeň: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

 

Spieva: Pravoslávny zbor pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove

 

Dirigent: Svetlana Oroszová

Svätá liturgia v Bardejove