/ Svätí a starci - Svedectvá / Vôňa z ikony Bohorodičky

Vôňa z ikony Bohorodičky

Vôňa z ikony Bohorodičky

 

Starec Paisij Svätohorský vyrozprával:

„V pondelok paschálneho týždňa som sedel v hosťovskej izbe a hovoril Isusovu modlitbu. Zrazu som pocítil príjemnú vôňu. Vyšiel som na chodbu, aby som sa pozrel, odkiaľ pochádza, vošiel som do kaplnky a nič. Vyšiel som na nádvorie. Vôňa bola omnoho intenzívnejšia. Bolo počuť, ako búchajú na tálando (drevenú dosku). Zahľadel som sa a zbadal som, ako dole zostupuje procesia a pochopil som, že pochádza z ikony Bohorodičky.“

V tento deň sa koná procesia s divotvornou ikonou Dostojno jest. Schádza nižšie ako je monastier Kutlumusíu, až ku kélii svätých apoštolov (Alýpia). Kélia Panagúda je vo vzdialenosti približne jeden kilometer. Z tejto vzdialenosti Bohorodička istým spôsobom poslala starcovi pozdrav.

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013

 Vôňa z ikony Bohorodičky