/ Svätí a starci - Svedectvá / Zjavenie svätého Vlásia zo Sklavény

Zjavenie svätého Vlásia zo Sklavény

Svätý mučeník Vlásios z Akarnanie

Svätý mučeník Vlásios z Akarnanie

 

Archimandrita, otec Augustín Katsampíris, opakovane prosil starca Paisija Svätohorského, aby sa pomodlil, aby sa mu zjavil nový svätý Vlásios zo Sklavény. Chcel spoznať jeho vlastnosti, aby mu mohli namaľovať ikonu.

Bola Nedeľa o márnotratnom synovi, 21. januára 1980. Keď sa starec večer modlil vo svojej kélii s komboskini, videl, ako sa pred ním vo svetle objavuje neznámy svätý, ktorý mal oblečený mníšsky plášť. Vedľa neho na stene jeho kélie, nad pecou, bolo vidieť zrúcaniny monastiera. Cítil neopísateľnú radosť a rozmýšľal:                                                                          

Hrob svätého Vlásia

 Hrob svätého Vlásia       

– Ktorý svätý to je?

V tej chvíli počul hlas z kaplnky:

– Je to svätý Vlásios zo Sklavény.

Z vďačnosti, aby sa poďakoval svätému za česť, ktorú mu preukázal, navštívil Sklavénu a vzdal poctu jeho svätým ostatkom. Istým spôsobom mu opätoval návštevu. Starec samozrejme zďaleka ukázal aj miesto, kde bol dávnejšie postavený monastier svätého, pretože sa stmievalo a nemal čas ísť na toto miesto.               

 Cirkev si pripomína pamiatku svätého Vlásia 11. februára.                                                                           

Ostatky svätého Vlásia

Ostatky svätého Vlásia

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013

 Zjavenie svätého Vlásia zo Sklavény