/ Svätí a starci - Svedectvá / Výchovný trest

Výchovný trest

Výchovný trest

 

Istý Turek z dediny Telelida poškvrnil svätenú vodu Jána Zlatoústeho a svätý Ján ho výchovne potrestal tak, že mu obrátil tvár dozadu k chrbtu.

Priviedli ho k Arséniovi Kappadockému, aby sa nad ním pomodlil a uzdravil ho. Otec Arsénios si ho však nechal celý týždeň a nemodlil sa nad ním. Jeho žalmista sa čudoval, keď videl, že otec Arsénios celý týždeň drží Turka, preto sa ho opýtal:

– Nech mám tvoje požehnanie, prečo celý týždeň držíš tohto Turka a nad inými, ťažšie chorými, sa pomodlíš a hneď sú zdraví?

– Držím ho, aby vykonal pravidlo, pretože má tvrdú hlavu a na nič mu nie je užitočná. Len čo ho uzdravím, hneď pôjde znovu namočiť svoju pyšnú hlavu do svätenej vody.

Keď uplynul týždeň, pomodlil sa nad Turkom a tvár sa mu vrátila na pôvodné miesto. Potom ho upozornil slovami:

– Nabudúce, keď uvidíš kresťanské veci, zďaleka im vzdaj poctu a odíď.

 

Prevzaté z knihy: Mních Paisij Svätohorský: Život starca Arsénia Kappadockého. Bratislava 2015.

Výchovný trest