/ Svätí a starci - Svedectvá / Dôležitosť monastierov

Dôležitosť monastierov

Dôležitosť monastierov

 

Starec Paisij zdôrazňoval potrebu založenia monastierov, aby duchovne pomohli ľuďom skôr, ako sa jogínom a päťdesiatnikom podarí zviesť ich svojimi falošnými svetlami.

Jeho prítomnosť na ďalekom kontinente dodnes zanechala nezmazateľné stopy medzi pravoslávnymi Grékmi. Istý kňaz z Austrálie hovoril: „Cítime, akoby požehnal štyri body na obzore. Oprávnene si kresťania, ktorí ho spoznali, vážia jeho pamiatku a prizývajú jeho pomoc.“

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013

Dôležitosť monastierov