/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Ohromujúci zázrak v Jeruzaleme 2015

Ohromujúci zázrak v Jeruzaleme 2015

 

Dňa 11. apríla 2015 sa počas schádzania Blahodatného ohňa v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme nad zapálenými sviečkami veriacich kresťanov objavili stovky ohnivých krížov. Tento jedinečný úkaz je zachytený na videu, ktoré prostredníctvom mobilného telefónu natočila mladá vychovávateľka arménskeho pôvodu Hasmig Kalaydjian, trvalo žijúca v Jeruzaleme. Nad zapálenými sviečkami je vidieť žiarivé ohnivé kríže, ktoré vychádzajú z plameňov sviečok a majú výšku dva až tri metre. V podstate každý veriaci, ktorý drží zapálenú sviečku, bez toho, aby o tom vedel, drží zároveň aj ohnivý kríž Blahodatného ohňa. Je to prvýkrát, čo bol zaznamenaný tento zvláštny úkaz.

 

 

 

Ohromujúci zázrak v Jeruzaleme 2015