/ Články a štúdie / Začiatok výskumu byzantskej filozofie

Začiatok výskumu byzantskej filozofie

 

Začiatok výskumu byzantskej filozofie

 

V medzinárodných vedeckých kruhoch sa už niekoľko desaťročí zvýšená pozornosť kladie štúdiu byzantskej filozofie a výsledky vedeckej práce významných odborníkov v tejto oblasti priniesli zaujímavé poznatky, zvlášť aktuálne v súčasnej dobe, ktorá čelí mnohým filozofickým a spoločenským výzvam. Byzantskej filozofii sa ako prvý začal venovať Vasilios Tatakis (1896 – 1986), profesor filozofie na Aristotelovej univerzite v Tessalonikách (Grécko), ktorý po druhej svetovej vojne začal zdôrazňovať význam filozofického prínosu Byzancie. Priekopníckou prácou v oblasti byzantskej filozofie bola jeho monografia Byzantská filozofia, vydaná v Paríži roku 1949 (v druhom vydaní roku 1959), ktorá bola pre medzinárodnú bibliografiu medzníkom pri štúdiu byzantskej filozofie v neskorších rokoch, prvým systematickým dielom v tejto oblasti. Paradoxne pred Tatakisovou monografiou sa ani v západnej, ale ani v gréckej historiografii neuznávala existencia filozofického myslenia vo Východorímskej (Byzantskej) ríši, hoci existovalo jedenásť storočí. Všeobecne bolo prijaté protikladné rozlíšenie filozofie a teológie, ktoré na Západe slúžilo na oslobodenie filozofického hľadania od dogmatizmu inštitucionálnej „neomylnosti“, a všetci prijali názor, že Byzancia len teologizovala.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

 

Začiatok výskumu byzantskej filozofie