/ Katechézy - Kázne / Niptický život

Niptický život

 

Niptický život je neustálym očisťovaním duše človeka, aby bola triezva a bdelá. Čo však znamená očisťovanie duše (gr. νῆψις)? Čo sa týka samotného slova νῆψις, ide skôr o biblický, než patristický výraz. Grécke slovo νῆψις je odvodené od slovesa νήφω, ktoré znamená bdieť, strážiť, dozerať, byť v strehu, byť pozorný. Výraz νῆψις v cirkevnej terminológii znamená bdelosť, ostražitosť, bezsenné zmyslové vnímanie mysle a srdca, kedy myseľ je priezračná a pokojná. Otcovia Cirkvi to vyjadrili slovným spojením „neustále bdenie mysle“.

Niptický spôsob života, bdelosť a ostražitosť mysle voči myšlienkam a pocitom v našom srdci je duchovnou snahou každého kresťana. Sväté Písmo je prvým textom, ktorý hovorí o niptickom živote, preto je dôležité zdôrazniť, že Sväté Písmo nie je adresované len mníchom, ale všetkým ľuďom žijúcim na tomto svete. Je pravdou, že niptický spôsob života je bližší mníchom a askétom, ktorí prirodzene žijú v duchovnom prostredí. Na niptickom živote a na daroch tohto života by podľa možnosti mali mať účasť všetci kresťania, pretože niptický život nie je nič iné, ako neustály zápas s vášňami, snaha o očisťovanie sa z hriechu a cestou k zbožšte­niu. Mnohé pasáže vo Svätom Písme svedčia o niptickom spôsobe života, teda o bdelosti, ostražitosti, pozornosti, obozretnosti a očisťovaní tela i duše.

 

Spracované podľa časopisu Nipsis, roč. 1, č. 2

Niptický život