/ Správy a informácie / Byzantský spev

Byzantský spev

 
 

V polovici decembra 2019 bol na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zaradený byzantský cirkevný spev v podobe, v akej sa spieva v chrámoch v Grécku a na Cypre.

Úryvok zo správy organizácie UNESCO:

„Byzantský spev ako žijúce umenie, ktoré existuje už viac než 2000 rokov, je významnou kultúrnou tradíciou a celistvým hudobným systémom tvoriacim súčasť spoločenských hudobných tradícií  Byzancie.

Ako prostriedok, ktorý zvýrazňuje a hudobne dopĺňa bohoslužobné texty Gréckej pravoslávnej cirkvi, je neoddeliteľnou súčasťou duchovného a liturgického života.

Bol odovzdávaný z generácie na generáciu a jeho hlavné črty v priebehu storočí zostali rovnaké. Týmito črtami sú spev bez akéhokoľvek použitia hudobných nástrojov, jednohlasnosť, špeciálny zápis spevov osemhlasným systémom a využitie rôznych rytmov na vyznačenie prízvuku na slabikách slov.“

 

Zdroj:https://neoskosmos.com/en/154144/greek-orthodox-psalters-art-gains-unesco-recognition/

 

Byzantský spev

 

Ukážka byzantského notového zápisu Kýrie eléison (Pane, zmiluj sa).     Zvukové nahrávky:  Dostojno jest Vyznávajte Pána – 135. žalm na rannej bohoslužbe   Ukážka byzantského notového zápisu Kýrie eléison (Pane, zmiluj sa).

 

 

Zvukové nahrávky:

 

Dostojno jest

 

Vyznávajte Pána – 135. žalm na rannej bohoslužbe