/ Správy a informácie / Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

 

Dňa 17. júla 2022 sa v Stropkove uskutočnilo posvätenie maľby chrámu, na ktoré bol okrem iných hostí pozvaný aj igumen najstaršieho srbského monastiera Studenica s mníchmi.

Pravoslávny chrám v Stropkove je dvojposchodový. Horný chrám je zasvätený Položeniju rizy Presvätej Bohorodičky a spodný chrám je zasvätený svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov. Od októbra do Paschy sa bohoslužby konajú v spodnom chráme a od polnočnej paschálnej utrene do októbra sa konajú v hornom chráme.

Tento chrám má pomerne krátku históriu. Veriaci ho začali stavať v októbri 1993 a dokončili ho v roku 2000. Posvätenie základného kameňa sa uskutočnilo 21. júla 1991 a chrám 16. júla 2000 posvätil prešovský arcibiskup Nikolaj, metropolita Českých krajín a Slovenska.

Duchovným správcom pravoslávnej cirkevnej obce Stropkov bol v tom čase otec Peter Cuper, ktorý pri stavbe chrámu musel prekonať rôzne prekážky. Najprv bolo potrebné nájsť vhodný pozemok, vybaviť stavebné povolenie a zabezpečiť dostatok financií na stavbu chrámu. Bolo to veľmi zložité obdobie spoločenských zmien po nežnej revolúcii. Otec Peter sa so svojimi veriacimi nevzdával, pretože veril v Božiu pomoc. Napriek všetkým ťažkostiam a problémom sa pravoslávnym veriacim v Stropkove po siedmich rokoch podarilo dokončiť stavbu tohto nádherného chrámu, ktorý sa stal klenotom mesta na severovýchode Slovenska.

Po smrti otca Petra v novembri 2011 vykonávali bohoslužby jeho dvaja synovia – o. Nikolaj a o. Sergej. Pomáhali im aj duchovní z blízkeho okolia. Táto situácia trvala niekoľko mesiacov a začiatkom roka 2012 sa novým duchovným správcom pravoslávnej cirkevnej obce Stropkov stal otec Pavol Bobak.

Otec Peter Cuper, zakladateľ chrámu, je pochovaný v hrobke spodného chrámu, ktorú na náklady rodiny Cuperovej v roku 2012 ikonami vyzdobili ikonopisci Vasiľ Lakata a otec Ján Pajkoš zo Svidníka. O rok neskôr, teda 19. júna 2013, tí istí ikonopisci začali maľovať ikony v hornom chráme. Neskôr im na pomoc prišiel Nikola Kernaševič, ikonopisec zo Srbska, ktorý namaľoval ikony na chodbe a chóre. Maľba chrámu bola po deviatich rokoch dokončená 1. októbra 2021.

 

Pravoslávna cirkevná obec Stropkov

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

 

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

 

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove

Posvätenie maľby chrámu v Stropkove