/ Svätí a starci - Reči / Ľudská filozofia a Christova viera

Ľudská filozofia a Christova viera

Ľudská filozofia a Christova viera

 

Keby ľudská filozofia mohla uspokojiť človeka, prečo by sa filozofi Justín a Origenes stali kresťanmi? Prečo by Vasilij Veľký, Ján Zlatoústy a Gregor Teológ, ktorí v Aténach študovali helénsku filozofiu, prijali krst? Prečo by blažený Augustín, ktorý poznal helénsku a rímsku múdrosť, všetko odhodil a hľadal spásu a svetlo v Christovej viere? A rovnako svätý Kliment Rímsky, ktorý bol veľmi bohatý a veľmi učený? A svätá Katarína, ktorá bola z kráľovského dvora a poznala všetku egyptskú svetskú múdrosť? A kráľovič Joasaf v Indii, ktorý poznal indickú filozofiu? A toľko, toľko ďalších, ktorí najprv vo filozofii hľadali objasnenie svetských tajomstiev a svetlo pre svoju dušu, a potom vstúpili do Cirkvi a poklonili sa Christovi?

 

Z pripravovaného prekladu knihy Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ.

Zo srbského jazyka preložil Peter Soroka

Ľudská filozofia a Christova viera