/ Katechézy - Kázne / Víťazstvo nad telom

Víťazstvo nad telom

 

Víťazstvo nad telom

 

Ak chceme zvíťaziť nad telom, musíme ho umŕtviť. Apoštol Pavol hovorí: „Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Pánovi našom Isusovi Christovi.“[1] A na inom mieste hovorí: „Lebo ak žijete podľa tela, istotne zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.“[2]

V jednom monastieri na Svätej Hore Atos je tento nápis: „Ak zomrieš skôr, ako zomrieš, nezomrieš, keď zomrieš.“ Smrť tela a sveta je jediný spôsob, ako sa človek oslobodí od hriechu. Mnohí kresťania ešte neprerezali mosty so svetom, s telom. Naďalej majú väzby s telom. Apoštol Pavol hovorí: „Krížom Pána nášho Isusa Christa je svet ukrižovaný mne a ja svetu.“[3]

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

Víťazstvo nad telom

[1] Rim 6, 11.

[2] Rim 8, 13.

[3] Gal 6, 14.