/ Články a štúdie / Byzantológia

Byzantológia

Byzantológia

 

Napriek tomu, že štúdium obdobia Byzantskej ríše spadá do stredovekých dejín, vznikla samostatná historická disciplína, ktorá sa zaoberá všeobecne dejinami, jazykom a tiež umením Byzancie. Tou disciplínou je byzantológia, ktorá sa na vysokých školách obvykle študuje na katedrách dejín alebo klasickej filológie. V oblasti byzantológie sa v posledných desaťročiach uskutočnil komplexnejší výskum, podporený kritickým vydaním textov z byzantského obdobia, ale išlo prevažne o historické a filologické byzantské texty. Historici a filológovia sa však len okrajovo venujú byzantskej filozofii. Filozofické texty boli doposiaľ málo vydávané a skúmané, preto odborníkov čaká ešte veľa práce na ich zozbieraní, vydaní a analyzovaní. Podobne je to aj s textmi byzantského obdobia v oblasti medicíny, matematiky, astronómie, teórie hudby a ďalších vied.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

 

Byzantológia