/ Liturgický život / Modlitba Symeóna Nového Teológa

Modlitba Symeóna Nového Teológa

Modlitba Symeóna Nového Teológa

 

 

Keď sa zjavuješ, Vládca všetkého,

a keď čistejšie ukazuješ slávu svojej tváre,

celý sa trasiem pri pohľade na Teba čistého

a svätého Pána, ktorého uctievajú anjeli

a s bázňou Mu slúžia…

Keď to všetko poviem a zatvorím svoje oči,

teda upriamim ďaleko svoju myseľ,

kde nemôžem hľadieť na Tvoju slávu,

vtedy plačem, že nevidím Tvoju krásu, Bože môj,

nevydržím odlúčenie od Teba, jediný ľudomilný…

Tebe to hovorím, Stvoriteľovi sveta,

ktorého som predtým videl na nebesiach

a teraz sa predo mnou skrývaš,

neskôr ma však opäť objímeš svojimi lúčmi,

zrazu Ťa vidím, ako sa nachádzaš vo mne,

Teba, ktorý si sa mi zjavil a opäť skryl,

vidím Ťa takým spôsobom, akoby sa

lúče slnka skrývali za mraky…!

 

Modlitba Symeóna Nového Teológa