/ Správy a informácie / Starec Paisij Svätohorský

Starec Paisij Svätohorský

  Starec Paisij Svätohorský

 

Na základe rozhodnutia konštantínopolského patriarchátu zo dňa 13. januára 2015 bol starec Paisij Svätohorský zaradený medzi svätých.

Životopis

 Starec Paisij sa narodil 25. júla 1924 v Kappadockej Fárase. Jeho otec sa volal Pródromos a matka Eulogía.

 V roku 1924 sa uskutočnila výmena obyvateľstva a kresťanov Malej Ázie vykorenili z ich rodného domova. Paisijova rodina spolu s ďalšími Fárasiotčanmi odišla do trpkého vyhnanstva.

 Prvýkrát prišiel na Svätú Horu Atos v roku 1949. Na žiadosť svojho otca sa však vrátil domov, aby pomohol rodine. Keď dal do poriadku všetky rodinné záležitosti, v roku 1950 opäť odišiel na Atos.

 V roku 1954 bol podstrihnutý na mnícha a prijal meno Avérkios. Keď sa modlil, jeho myseľ bola uchvacovaná do duchovného nazerania a pociťoval pozvanie púšte. Dostal požehnanie odísť z monastiera, aby mohol žiť pustovníckym životom.

 V roku 1957 bol podstrihnutý na mnícha s malou schimou a dostal meno Paisij. V roku 1958 odišiel zo Svätej Hory Atos do monastiera Stomio a začal s jeho obnovou.

 V roku 1962 odišiel na Svätú Horu Sinaj a usadil sa v pustovni svätých Galaktíona a Epistímy. Do monastiera svätej Kataríny schádzal každú nedeľu alebo každých pätnásť dní a pristupoval k svätému Prijímaniu.

 Zo zdravotných dôvodov odišiel zo Sinaja a vrátil sa na Atos. V roku 1966 prijal Veľkú a anjelskú schimu. Jeho choroba sa zhoršovala a bol nútený podstúpiť operáciu. Zobrali mu takmer celú ľavú časť pľúc a tiež dve rebrá. Keď sa z nemocnice vrátil do skýtu, pokračoval vo svojom asketickom zápase.

 Starec Paisij Svätohorský pokojne zosnul 12. júla 1994. Pochovali ho za chrámom ctihodného Arsénia Kapadockého v isychastíriu svätého Jána Teológa v Suroti neďaleko Tessaloník.

 

Ján Zozuľak

 

 

Starec Paisij Svätohorský