/ Svätí a starci - Reči / Poučenie Serafima Sarovského o láske k Bohu

Poučenie Serafima Sarovského o láske k Bohu

Poučenie Serafima Sarovského o láske k Bohu

 

Kto získal dokonalú lásku k Bohu, žije v tomto živote, akoby neexistoval. Je cudzí pozemským veciam a netrpezlivo očakáva večné veci. Celý sa premenil Božou láskou a nie je spútaný žiadnou inou láskou.

Kto miluje seba samého, nemôže milovať Boha. Kto kvôli láske k Bohu nemiluje seba samého, ten miluje Boha.

Kto skutočne miluje Boha, považuje seba za cudzieho a osadníka na tejto zemi, pretože keď sa usiluje zjednotiť myseľ a srdce s Bohom, oddáva sa len Jemu.

Duša, ktorá si úplne zamilovala Boha, aj keď sa dokonca odlučuje od tela, nebude sa báť vzdušného vládcu. Vyletí spolu s anjelmi ako z cudzej krajiny do svojej nebeskej vlasti.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009

 

Poučenie Serafima Sarovského o láske k Bohu