/ Správy a informácie / Bohoslužby na Svätej Hore Atos

Bohoslužby na Svätej Hore Atos

Bohoslužby na Svätej Hore Atos

 

Najväčším duchovným zážitkom na Svätej Hore Atos sú nočné bohoslužby. O druhej hodine nášho času monastierske zvony zvolávajú mníchov k spoločnej modlitbe. Človek vychádza zo svojej kélie a kráča po chodbe, ktorú osvetľuje niekoľko petrolejových lámp. Zostupuje dole schodmi a cestičku do chrámu mu osvetľuje biely mesiac. Nepredstaviteľné ticho. V chráme horí len zopár sviečok. Mnísi čítajú modlitby, spievajú žalmy a vytvára sa dojem, akoby nevnímali čas. Začína svätá liturgia – vyvrcholenie všetkých bohoslužieb. Nastáva čas prijímania svätej Eucharistie. Mnísi predtým bozkajú sväté ikony a vzájomne sa prosia o odpustenie. K Prijímaniu pristupujú najprv starší mnísi, za nimi mladší, potom poslušníci a nakoniec všetci pútnici, ktorí sa vo svätej tajine pokánia očistili od svojich hriechov. Po prijatí svätého Tela a Krvi Christovej každý odchádza z chrámu duchovne uspokojený a zabúda na starosti a problémy každodenného života. Mnohí absolventi univerzít práve kvôli tejto atmosfére zanechali svoju kariéru a rozhodli sa zostať tu, aby žili v odriekaní a duchovnom zdokonaľovaní, za ktorým nasleduje blaženosť duchovného sveta. Zvlášť v poslednej dobe prichádzajú mnohí, aby svoj život zasvätili službe Bohu. Dnes žije na Atose viac ako dvetisíc mníchov a ich počet stále rastie.

 

Ján Zozuľak

Bohoslužby na Svätej Hore Atos