/ Správy a informácie / Konferencia Pohľad na človeka

Konferencia Pohľad na človeka

Konferencia Pohľad na človeka

 

Dňa 11. júna 2016 sa v Bardejovských Kúpeľoch bude konať medzinárodná vedecká konferencia na tému Pohľad na človeka v učení svätých Jána Sanfranciského a Lukáša Voino-Jaseneckého (Krymského). Cieľom konferencie je priblížiť život a svedectvo týchto významných osobností 20. storočia, vyzdvihnúť ich prínos pri šírení duchovného odkazu pravoslávia v čase krízy duchovných hodnôt dvoch odlišných kultúr západného a východného sveta, poukázať na ich svätý život ako svedectvo hlbokej a čistej viery, príklad služby blížnym a spoločnosti, odvahy prijímať a čeliť výzvam, ktoré sú citlivými spoločenskými témami aj v súčasnej dobe. Obaja svätí sú dôkazom toho, že aj dnes je veriaci kresťan volaný vydávať svedectvo viery a spojiť svoj osobný duchovný zápas so službou blížnym. Ich život je cenným zdrojom inšpirácií duchovného prístupu k vedným odborom o človeku, akými sú medicína, psychológia, pedagogika, sociálna práca i práca s rodinou. V kontexte učenia týchto svätých mužov sa osobitná pozornosť bude venovať významu a úlohe duchovného života pre človeka, duchovnému poslaniu medicíny a pravoslávnemu pohľadu na uzdravovanie a liečbu. Konferencia sa bude venovať tiež osobnosti lekára a sociálneho pracovníka, ako aj duchovnému poslaniu pomáhajúcich profesií v súčasnej spoločnosti.

 

Ján Zozuľak

Konferencia Pohľad na človeka

[gview file=”https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2016/06/Konferencia-Poh-ad-na-loveka-pdf.pdf”]