/ Svätí a starci - Svedectvá / Milosrdenstvo starca Efréma

Milosrdenstvo starca Efréma

Milosrdenstvo starca Efréma

 

Starec Efrém bol mimoriadne milosrdný. Mal krabicu plnú dolárov, špeciálne na milodary. Pán Atanáz Lýkos mi povedal, že raz mu dal približne desať tisíc dolárov so slovami: „Pošli ich tam, kde ich potrebujú!“ Aj ľuďom z Grécka, ktorí od neho prosili pomoc, posielal šeky.

Počas studených nocí často jazdil autom a bezdomovcom na uliciach rozdával deky a jedlo. Kdekoľvek pri cestách stretol kontajnery s chudobnými obyvateľmi z Latinskej Ameriky, dal im to, čo mal.

Starcova láska nemala hranice. Bola to láska, ktorá v sebe zahŕňala Christa. Slúžil každému človeku, nezávisle na veku, vzdelaní či pôvode.

Žiaľ, dnes sa takáto láska hľadá ťažko! Diabol a vášne zmrazili naše srdcia a nepočujeme, ani nevidíme biedu okolo nás. Stali sme sa bezcitnými divákmi na pohovke…

 

 

Otec Štefan Anagnostópoulos

Úryvok z pripravovanej knihy Môj starec Efrém

 

Milosrdenstvo starca Efréma