/ Category / Katechézy – Kázne

Katechézy – Kázne

Katka s Marekom sa tešia na začiatok školského roka. Marek mal cez prázdniny vzácnu návštevu, ktorú predstavil svojej kamarátke: – Katka,…
    Je veľmi ťažké definovať Cirkev. V dielach svätých Otcov neexistuje definícia slova „Cirkev“. Svätootcovské texty zdôrazňujú, že Cirkev je…
„Dnes sa v Betleheme Christos rodí z Panny, dnes sa začína Bezpočiatočný a Slovo sa stáva telom, nebeské mocnosti sa radujú a zem sa…
      Pojmom katechéza sa v cirkevnom jazyku vyjadruje spôsob učenia (τύπος διδαχής)[1], ktorý privádza záujemcu o kresťanstvo k základným dogmatickým pravdám Cirkvi…
   Katechetika sa zaoberá teoretickou i praktickou stránkou katechetického poslania Cirkvi. Aby čo najlepšie a najúčinnejšie pomohla pri katechetickej práci, využíva…
      Kňaz je zodpovedný vodca katechézy na cirkevnej obci a v modlitbe pri chirotónii kňaza vidíme, aký význam…
       Zmyslom katechetickej práce je začlenenie katechumena do Božieho kráľovstva cez premenu v Christu a vo Svätom Duchu, ako…
       Súčasné spoločenské zmeny vyžadujú od každého, kto sa venuje katechetickej práci, aby reagoval na aktuálne otázky súvisiace…