Požehnaný si Christe Bože náš, ktorý si rybárom poslal Svätého Ducha, aby sa stali múdrymi, cez nich si ulovil…
  Práca apoštolov bola veľmi náročná a nebezpečná. Christos ich na to upozornil slovami: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov. Chráňte…
      Kedysi dávno ľudia rozprávali jedným a tým istým jazykom, avšak pri stavbe Babylonskej veže došlo k zmäteniu…
    Ján pochádzal z Galiley a vyrástal v rodine rybára Zebedeja a Salome. Bol bratom apoštola Jakuba. Obaja nasledovali…
POZRI VIDEO  Mnohí ľudia v USA silno pociťujú potrebu žiť v Christovej blízkosti a hľadajú zdroje duchovného života. V Pravoslávnej cirkvi sa takéto zdroje…
  Isus Christos preukázal ľudstvu nesmiernu lásku celým svojím životom i konaním. Bol pastierom, ktorý sa sužuje pre svoje ovce…
  Biskup Nikolaj Velimirovič v jednom zo svojich pastierskych listov odpovedá svojmu duchovnému synovi: „Píšeš mi, že si upadol do chudoby…
    V dňoch 28. – 29. septembra 2015 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční medzinárodná vedecká konferencia…
    Christe môj, Ty najmilší a pokorný, vypočuj ma.   Christe môj, vysloboď ma od túžby, aby si ma vážili,…
    Ako bude človek spasený, ako bude oslobodený od zla, ktoré ho trápi? Odpoveď nám dáva Božie slovo: „A…