Christe môj, Ty najmilší a pokorný, vypočuj ma.   Christe môj, vysloboď ma od túžby, aby si ma vážili,…
    Ako bude človek spasený, ako bude oslobodený od zla, ktoré ho trápi? Odpoveď nám dáva Božie slovo: „A…
    Píšeš mi, že niektorí tvoji priatelia, ktorí získali veľké funkcie, začali sa k tebe správať odmerane. Pri rozhovoroch už…
  Dňa 11. apríla 2015 sa počas schádzania Blahodatného ohňa v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme nad zapálenými sviečkami veriacich kresťanov objavili…
  Medzi národy, ktoré spoznali kresťanstvo, patrili aj Slovania žijúci na území Veľkej Moravy. Cisár Michal III. a patriarcha Fótios,…
      Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť zničil a súcim v hroboch život daroval.     Христос воскресе из мертвых, смертию…
  Dni Paschy (Veľkej noci), ale aj ostatných veľkých sviatkov, spôsobujú, že kresťan viac prežíva svoju vieru, pretože celá atmosféra…
    Kniha Život starca Arsénia Kappadockého opisuje život askétu, ktorý žil a pôsobil koncom 19. a začiatkom 20. storočia v Kappadokii na…
  Kniha Život starca Paisija Svätohorského opisuje strhujúci život jedného z najväčších askétov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou gréckeho národa.…
  Dňa 15. 3. 2015, v tretiu (Krestopoklonnú) nedeľu Veľkého pôstu, si pravoslávni veriaci na cirkevnej obci Topoľčany uctili svätý…