Čítanie z Evanjelia na 20. nedeľu Lk 7, 11 – 16 (zač. 30)  Potom odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo…
  Čítanie z Evanjelia na 25. nedeľu Lk 10, 25 – 37 (zač. 53)   Tu vystúpil nejaký znalec zákona a…
Svätý Spiridon sa narodil okolo roku 270 na Cypre. Od rodičov dostal dobrú výchovu a stal sa horlivým kresťanom, čo sa…
Starec Paisij rozprával: „Od jedenástich rokov som čítal životy svätých, postil sa a konal celonočné bdenia. Môj starší brat mi bral…
  Nikto nevie, kedy bol postavený starý monastier v Le­katse. Ale keď kapitán Zervas postavil nový, mnísi odišli a usadili sa v novom.…
  Dňa 27. novembra 2013 konštantínopolský patriarchát zaradil medzi svätých starca Porfýria. Bohoslužba zaradenia starca Porfýria medzi svätých sa uskutočnila…
  Monografia Filozofia, teológia, jazyk poskytuje metodologický návod na skúmanie vzťahu filozofie, teológie a jazyka od Pytagora, Platóna, Sokrata a Aristotela cez…
  Čítanie z Evanjelia na 17. nedeľu Mt 15, 21 – 28 (zač. 62) Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do…
V preklade: „Tu sa skončil život, tu aj môj dych, tu bude pochované telo, poteší sa aj moja duša. Môj svätý…
Monografia Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy predstavuje strhujúci život a dielo jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou srbského…