Čítanie z Evanjelia na 29. nedeľu Lk 17, 12 – 19 (zač. 85) Keď vchádzal do nejakej dediny, stretlo ho desať…
Čítanie z Evanjelia na 21. nedeľu Lk 8, 5 – 15 (zač. 35)  5„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno…
  Starec mal zvláštny duchovný vzťah s mladými. Skutočne ich miloval ako svoje deti, zaujímal sa o to, aby našli…
  Prinášame vám prehľad – zoznam a časovanie pravoslávnych bohoslužieb na sviatok narodenia Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára (6. až 19.…
  Čítanie z Evanjelia na 23. nedeľu Lk 8, 26 – 39 (zač. 38)   Doplavili sa do gerazského kraja, ktorý…
„Dnes sa v Betleheme Christos rodí z Panny, dnes sa začína Bezpočiatočný a Slovo sa stáva telom, nebeské mocnosti sa radujú a zem sa…
  Čítanie z Evanjelia na 22. nedeľu Lk 16, 19 – 31 (zač. 83)   Bol istý bohatý človek. Obliekal sa…
    Človek bol stvorený podľa Božieho obrazu a je povolaný uskutočňovať Božiu podobu. Okrem rozumu, ktorý ho odlišuje od…
Fárasa alebo „Varasió“, vlasť starca Paisija, bola pred výmenou obyvateľstva usporiadaná stredisková dedina pohraničnej gréckej spoločnosti (Romiosýni) Kappadokie. Šesť dedín…
 Čítanie z Evanjelia na 26. nedeľu Lk 12, 16 – 21 (zač. 66)  A povedal im toto podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo…