Čítanie z Evanjelia na 5. nedeľu   Mt 8, 28 – 9, 1 (zač. 28)   Keď prišiel na druhý…
Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na…
Čítanie z Evanjelia na 4. nedeľu   Mt 8, 5 – 13 (zač. 25)   Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel…
Pane, daj mi s duševným pokojom prijať všetko, čo mi prinesie nasledujúci deň. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej…
Čítanie z Evanjelia na 3. nedeľu   Mt 6, 22 – 33 (zač. 18)   Lampou tela je oko. Ak…
Kniha Verím... „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“ vysvetľuje, čo je Cirkev a aké sú jej charakteristiky. Hlavným cieľom Cirkvi, ktorá…
Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Mt 4, 18 – 23 (zač. 9)   Keď (Ježiš) kráčal popri Galilejskom mori,…
Ctihodný Nikodím Svätohorský je dnes veľmi vážený a obľúbený na Svätej Hore. Chcel priniesť duchovnú obnovu v Pravoslávnej cirkvi na základe svätootcovskej…
Mt 4, 25 – 5, 12 (zač. 10)   A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Desaťmestia, z…
  Dielo svätého Nikodíma Svätohorského je veľmi dôležité. Predstavil aktuálne a autentické veľké pravdy Cirkvi, zabudnuté v tme mnohoročnej poroby. Znovu priviedol…