Čítanie z Evanjelia na 17. nedeľu Mt 15, 21 – 28 (zač. 62) Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do…
V preklade: „Tu sa skončil život, tu aj môj dych, tu bude pochované telo, poteší sa aj moja duša. Môj svätý…
Monografia Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy predstavuje strhujúci život a dielo jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou srbského…
  Čítanie z Evanjelia na 16. nedeľu Mt 25, 14 – 30 (zač. 105) Bude to tak, ako keď človek odchádzal…
Ôsmi najvyšší predstavitelia Pravoslávnej cirkvi na čele s konštantínopolským (ekumenickým) patriarchom Bartolomejom a srbským patriarchom Irinejom za prítomnosti mnohých biskupov, kňazov a diakonov…
[gview file="https://pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2014/05/SamovaRiseAVelkaMorava.ppt"]   Sámova říše a Velká Morava
Čítanie z Evanjelia na 10. nedeľu Mt 17, 14-23 (zač. 72)  Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol…
  Úvod  V období globalizácie sa čoraz častejšie stretávame so snahami malých národov upriamiť pozornosť na korene svojej kultúrnej identity. Je…
  Počas prvých rokov existencie Cirkvi sa apoštoli okrem učenia Evanjelia starali aj o materiálne potreby kresťanov. Slúžili svojim bratom pri…