OTÁZKA Čo má robiť ten, kto sa kajal, ale opäť upadol do toho istého hriechu? ODPOVEĎ To, že sa niekto…
Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu Veľkého pôstu Jn 1, 44 – 52 (zač. 5) Na druhý deň sa Ježiš rozhodol…
  Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh“. A ty cítiš, akoby ťa bil bičom. Si znepokojený nad jeho…
  Čítanie z Evanjelia na syropustnú nedeľu Mt 6, 14 – 21 (zač. 17)   Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich…
Čítanie z Evanjelia na mäsopustnú nedeľu Mt 25, 31 – 46 (zač. 106)   Keď príde Syn človeka vo svojej sláve…
    Je veľmi ťažké definovať Cirkev. V dielach svätých Otcov neexistuje definícia slova „Cirkev“. Svätootcovské texty zdôrazňujú, že Cirkev je…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o márnotratnom synovi Lk 15, 11 – 32 (zač. 79) Ježiš povedal: „Istý človek mal dvoch…
  Svedectvo profesora M. S.: „Raz v nedeľu, keď som sa nachádzal v chráme, pocítil som na hrudi úzkosť. Nasledujúci deň som…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi Lk 18, 10 – 14 (zač. 89)   Ježiš povedal toto podobenstvo:…
Kniha Detský paterik približuje príbehy otcov púšte z dávnych dôb, ktoré sú obohatené farebnými ilustráciami. Príbehy sú písané pútavou formou a čitateľ…