Svedectvo profesora M. S.: „Raz v nedeľu, keď som sa nachádzal v chráme, pocítil som na hrudi úzkosť. Nasledujúci deň som…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi Lk 18, 10 – 14 (zač. 89)   Ježiš povedal toto podobenstvo:…
Kniha Detský paterik približuje príbehy otcov púšte z dávnych dôb, ktoré sú obohatené farebnými ilustráciami. Príbehy sú písané pútavou formou a čitateľ…
  Čítanie z Evanjelia na nedeľu o Zakchejovi Lk 19, 1 – 10 (zač. 94)   Potom vošiel do Jericha a…
Boh je oheň, ktorý zohrieva a rozpaľuje srdce. Keď cí­ti­me vo svojom srdci chlad, prizývajme Pána, aby nás prišiel zoh­riať.…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu po Bohozjavení Mt 4, 12 – 17 (zač. 8) Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili,…
Kniha Ctihodný Serafim Sarovský opisuje život jedného z najobľúbenejších ruských svätých, ktorý dokáže osloviť rôznych ľudí v každej dobe. Kniha je obohatená…
Čítanie z Evanjelia sviatok Bohozjavenia Mt 3, 13 – 17  Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal…
Čítanie z Evanjelia na 24. nedeľu Lk 8, 41 – 56 (zač. 39)   41A hľa, prišiel muž, menom Jairos, ktorý…
Štvrtú decembrovú nedeľu zavítal Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Rastislav do chrámu svätých nezištných Kozmu a Damiána v obci Soboš, vo Svidníckom…