Čítanie z Evanjelia na nedeľu o Zakchejovi Lk 19, 1 – 10 (zač. 94)   Potom vošiel do Jericha a…
Boh je oheň, ktorý zohrieva a rozpaľuje srdce. Keď cí­ti­me vo svojom srdci chlad, prizývajme Pána, aby nás prišiel zoh­riať.…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu po Bohozjavení Mt 4, 12 – 17 (zač. 8) Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili,…
Kniha Ctihodný Serafim Sarovský opisuje život jedného z najobľúbenejších ruských svätých, ktorý dokáže osloviť rôznych ľudí v každej dobe. Kniha je obohatená…
Čítanie z Evanjelia sviatok Bohozjavenia Mt 3, 13 – 17  Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal…
Čítanie z Evanjelia na 24. nedeľu Lk 8, 41 – 56 (zač. 39)   41A hľa, prišiel muž, menom Jairos, ktorý…
Štvrtú decembrovú nedeľu zavítal Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Rastislav do chrámu svätých nezištných Kozmu a Damiána v obci Soboš, vo Svidníckom…
Čítanie z Evanjelia na 29. nedeľu Lk 17, 12 – 19 (zač. 85) Keď vchádzal do nejakej dediny, stretlo ho desať…
Čítanie z Evanjelia na 21. nedeľu Lk 8, 5 – 15 (zač. 35)  5„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno…
  Starec mal zvláštny duchovný vzťah s mladými. Skutočne ich miloval ako svoje deti, zaujímal sa o to, aby našli…