Atanáz Veľký hovorí: „Ten, ktorý je Božím Synom, stal sa aj synom človeka.“ To znamená, že Boží Syn neprišiel…
  Čítanie z Evanjelia na 27. nedeľu Lk 13, 10 – 17 (zač. 71)   V sobotu učil v jednej synagóge.…
  Je známe, že v prírode, v stvorení jestvujú zákony: zákon zemskej príťažlivosti, zákon magnetickej gravitácie a mnohé ďalšie zákony, ktoré platia a bez…
  Čítanie z Evanjelia na 19. nedeľu   Lk 6, 31 – 36 (zač. 26)   Ako chcete, aby ľudia…
  Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného. I v jedného Pána Isusa Christa,…
      Vedci podľa ostatkov svätého Nikolaja (Mikuláša) zrekonštruovali tvár tohto veľkého svätca. Ruskí vedci na základe archeologického, anatomického…
  V dobe strašného prenasledovania kresťanov v 3. storočí pohania nešetrili ani ženy. Potvrdením toho je príklad veľkomučeníčky Barbary, ktorá prejavila veľkú…
  Svätá Katarína pochádzala z aristokratickej rodiny v Alexandrii. Bola veľmi bystrá a vďaka bohatstvu svojho otca študovala pri najlepších učiteľoch…