Katka s Marekom sa tešia na začiatok školského roka. Marek mal cez prázdniny vzácnu návštevu, ktorú predstavil svojej kamarátke: – Katka,…
Čítanie z Evanjelia na 6. nedeľu   Mt 9, 1 – 8 (zač. 29) A keď nastúpil na loď, preplavil…
  Kniha Návrat je adresovaná všetkým, ktorí majú seriózny záujem o duchovný život. Autor knihy má bohaté skúsenosti duchovníka (spovedníka), ktoré…
Čítanie z Evanjelia na 5. nedeľu   Mt 8, 28 – 9, 1 (zač. 28)   Keď prišiel na druhý…
Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na…
Čítanie z Evanjelia na 4. nedeľu   Mt 8, 5 – 13 (zač. 25)   Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel…
Pane, daj mi s duševným pokojom prijať všetko, čo mi prinesie nasledujúci deň. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej…
Čítanie z Evanjelia na 3. nedeľu   Mt 6, 22 – 33 (zač. 18)   Lampou tela je oko. Ak…
Kniha Verím... „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“ vysvetľuje, čo je Cirkev a aké sú jej charakteristiky. Hlavným cieľom Cirkvi, ktorá…
Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Mt 4, 18 – 23 (zač. 9)   Keď (Ježiš) kráčal popri Galilejskom mori,…