Bol 28. september 1992. V jednej kélii v Kapsále sa konalo celonočné bdenie na pamiatku ctihodného Isaáka Sýrskeho. Medzi otcami…
    Veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch sa rozhodli vybudovať pravoslávny chrám, ktorý by slúžil na vykonávanie bohoslužieb pre veriacich…
  Tí, ktorí sa skutočne rozhodli slúžiť Pánovi, musia pamätať na Boha a venovať sa ustavičnej modlitbe mysle prizývaním Jeho Mena:…
  Keď chceš prijať a vo svojom srdci pocítiť Christovo svetlo, musíš sa odlúčiť podľa možnosti čím viac od viditeľných…
  Blíži sa sviatok Narodenia Isusa Christa. Prípravy sú v plnom prúde. Čakanie na starca Efréma deň za dňom predlžuje môj…
Život kresťana je nielen ustavičným zápasom, ale aj neustálou cestou podľa Božej vôle. Veriaci človek je každý deň volaný podriadiť…
  Starec Paisij Svätohorský nás neustále nabádal, aby sme mali dobré myšlienky. Hovoril, že sa nemáme usilovať len o dobré…
   Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch v dňoch 10. – 17. júna 2024 organizuje pútnický 8 dňový letecký zájazd do Grécka. Navštívime…
  Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Stále musíme dávať pozor a zamýšľať sa nad tým, či sa veci majú tak, ako…
    Dňa 12. novembra 2023 sa pri príležitosti 10. výročia od vzniku Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch konal chrámový sviatok…