/ Category / Liturgický život

Liturgický život

          Tropár, hl. 3:   Dobre ukončený život v Bohu, ukázal si sa ako čestná nádoba Svätého…
Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na…
Pane, daj mi s duševným pokojom prijať všetko, čo mi prinesie nasledujúci deň. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej…