/ Category / Svätí a starci – Životopisy

Svätí a starci – Životopisy

  Počas prvých rokov existencie Cirkvi sa apoštoli okrem učenia Evanjelia starali aj o materiálne potreby kresťanov. Slúžili svojim bratom pri…