/ Category / Učiteľ

Učiteľ

  Isus Christos preukázal ľudstvu nesmiernu lásku celým svojím životom i konaním. Bol pastierom, ktorý sa sužuje pre svoje ovce…