/ Category / Človek

Človek

    Prorok kladie otázku: „Čože je človek, že naňho pamätáš, alebo syn človeka, že o neho dbáš?“[1] Položil si…