/ Category / Boh

Boh

  V nádhernom podobenstve o márnotratnom synovi každý človek môže vidieť sám seba. Je to náčrt duchovného rozpoloženia každého z nás.…
Vyvstáva otázka: Čo je Boh? Existuje Boh? Či snáď všetko o Bohu je výsledkom strachu, nevedomosti a poverčivosti ľudí? Ako je možné…