/ Category / Byzancia

Byzancia

  Medzi národy, ktoré spoznali kresťanstvo, patrili aj Slovania žijúci na území Veľkej Moravy. Cisár Michal III. a patriarcha Fótios,…
  Cirkev sa od svojho vzniku snažila osvietiť svetlom Evanjelia rôzne národy, preto konala misiu po celom svete. Na duchovnom…