Čítanie z Evanjelia na Kvetnú nedeľu Jn 12, 1 – 18 (zač. 41)  Šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie,…
Rádio Regina RTVS bude každý deň od pondelka 14. 4. do piatku 18. 4. 2014 o 18:00 hod. vysielať čítanie…
Čítanie z Evanjelia na 5 nedeľu Veľkého pôstu Mk 10, 32 – 45 (zač. 47)  Boli na ceste a vystupovali do…
  Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh.“ Ak by som bol na tvojom mieste, povedal by som mu:…
Čítanie z Evanjelia na 4 nedeľu Veľkého pôstu Mk 9, 17 – 31 (zač. 40)  Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ,…
  Každú nedeľu od 30. marca 2014 a až do Paschy internetové rusínske rádio bude vysielať rozprávanie o Svätej Hore Atos.…
OTÁZKA  Ten, kto si želá vyznať sa zo svojich hriechov, je povinný vyznávať sa pred všetkými, aj pred náhodnými ľuďmi,…
Čítanie z Evanjelia na 3 nedeľu Veľkého pôstu Mk 8, 34 – 9, 1 (zač. 37) Ježiš potom zavolal k sebe…
Kniha Viera a skutky vysvetľuje vzťah medzi vierou a konaním dobrých skutkov, teda zachovávaním Božích prikázaní, a prostredníctvom zachovávania Božích prikázaní kultivovanie cností.…
 Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Veľkého pôstu Mk 2, 1 – 12 (zač. 7)  O niekoľko dní znova vošiel do…