Ctihodný Nikodím Svätohorský je dnes veľmi vážený a obľúbený na Svätej Hore. Chcel priniesť duchovnú obnovu v Pravoslávnej cirkvi na základe svätootcovskej…
Mt 4, 25 – 5, 12 (zač. 10)   A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Desaťmestia, z…
  Dielo svätého Nikodíma Svätohorského je veľmi dôležité. Predstavil aktuálne a autentické veľké pravdy Cirkvi, zabudnuté v tme mnohoročnej poroby. Znovu priviedol…
Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu   Mt 10, 32 – 33 (zač. 38); 37 – 38 (zač. 39); 19,…
  12. júla 2014, v deň dvadsiateho výročia zosnutia starca Paisija Svätohorského, navštívilo jeho hrob v monastieri svätého Jána Teológa v Suroti…
  V úvode nádherného životopisu[1] nebohého starca Teoklita Dionýzskeho je jasne vidieť duch svätého Nikodíma Svätohorského. Svätý Nikodím, uvádza, „hovorí hlboko…
Jn 7, 37 – 52; 8, 12 (zač. 27)   V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: „Ak…
Svätý Nikodím Svätohorský sa vyznačoval presnosťou viery, ctihodnosťou života, asketickými a duchovnými zápasmi, cnosťami, štúdiom a svojimi spismi. Tri základné mníšske cnosti:…
Jn 17, 1 – 13 (zač. 56)   Keď to Ježiš hovoril, pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, prišla hodina;…
V nedeľu 1. júna 2014 v ranných hodinách zosnul starec Mojsej Svätohorský, ktorý mal v poslednej dobe vážne zdravotné problémy. Koniec jeho života…