Čítanie z Evanjelia na 3 nedeľu Veľkého pôstu Mk 8, 34 – 9, 1 (zač. 37) Ježiš potom zavolal k sebe…
Kniha Viera a skutky vysvetľuje vzťah medzi vierou a konaním dobrých skutkov, teda zachovávaním Božích prikázaní, a prostredníctvom zachovávania Božích prikázaní kultivovanie cností.…
 Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Veľkého pôstu Mk 2, 1 – 12 (zač. 7)  O niekoľko dní znova vošiel do…
OTÁZKA Čo má robiť ten, kto sa kajal, ale opäť upadol do toho istého hriechu? ODPOVEĎ To, že sa niekto…
Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu Veľkého pôstu Jn 1, 44 – 52 (zač. 5) Na druhý deň sa Ježiš rozhodol…
  Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh“. A ty cítiš, akoby ťa bil bičom. Si znepokojený nad jeho…
  Čítanie z Evanjelia na syropustnú nedeľu Mt 6, 14 – 21 (zač. 17)   Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich…
Čítanie z Evanjelia na mäsopustnú nedeľu Mt 25, 31 – 46 (zač. 106)   Keď príde Syn človeka vo svojej sláve…
    Je veľmi ťažké definovať Cirkev. V dielach svätých Otcov neexistuje definícia slova „Cirkev“. Svätootcovské texty zdôrazňujú, že Cirkev je…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o márnotratnom synovi Lk 15, 11 – 32 (zač. 79) Ježiš povedal: „Istý človek mal dvoch…