Svätý Nikodím Svätohorský sa vyznačoval presnosťou viery, ctihodnosťou života, asketickými a duchovnými zápasmi, cnosťami, štúdiom a svojimi spismi. Tri základné mníšske cnosti:…
Jn 17, 1 – 13 (zač. 56)   Keď to Ježiš hovoril, pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, prišla hodina;…
V nedeľu 1. júna 2014 v ranných hodinách zosnul starec Mojsej Svätohorský, ktorý mal v poslednej dobe vážne zdravotné problémy. Koniec jeho života…
Slovenská televízia po prvýkrát uvádza dokumentárny film slovenskej výroby o misii svätých Konštantína (Cyrila) a Metoda u Slovákov v troch dieloch.…
Čítanie z Evanjelia na Paschu Jn 1, 1 – 17 (zač. 1)   Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo s…
  Prasknutý stĺp Každoročný zázrak Svätého Svetla (Blahodarného ohňa) pri Najsvätejšom Hrobe Bohočloveka Isusa Christa na poludnie Veľkej soboty je…
Čítanie z Evanjelia na Kvetnú nedeľu Jn 12, 1 – 18 (zač. 41)  Šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie,…
Rádio Regina RTVS bude každý deň od pondelka 14. 4. do piatku 18. 4. 2014 o 18:00 hod. vysielať čítanie…
Čítanie z Evanjelia na 5 nedeľu Veľkého pôstu Mk 10, 32 – 45 (zač. 47)  Boli na ceste a vystupovali do…
  Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh.“ Ak by som bol na tvojom mieste, povedal by som mu:…