Čítanie z Evanjelia sviatok Bohozjavenia Mt 3, 13 – 17  Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal…
Čítanie z Evanjelia na 24. nedeľu Lk 8, 41 – 56 (zač. 39)   41A hľa, prišiel muž, menom Jairos, ktorý…
Štvrtú decembrovú nedeľu zavítal Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Rastislav do chrámu svätých nezištných Kozmu a Damiána v obci Soboš, vo Svidníckom…
Čítanie z Evanjelia na 29. nedeľu Lk 17, 12 – 19 (zač. 85) Keď vchádzal do nejakej dediny, stretlo ho desať…
Čítanie z Evanjelia na 21. nedeľu Lk 8, 5 – 15 (zač. 35)  5„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno…
  Starec mal zvláštny duchovný vzťah s mladými. Skutočne ich miloval ako svoje deti, zaujímal sa o to, aby našli…
  Prinášame vám prehľad – zoznam a časovanie pravoslávnych bohoslužieb na sviatok narodenia Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára (6. až 19.…
  Čítanie z Evanjelia na 23. nedeľu Lk 8, 26 – 39 (zač. 38)   Doplavili sa do gerazského kraja, ktorý…
„Dnes sa v Betleheme Christos rodí z Panny, dnes sa začína Bezpočiatočný a Slovo sa stáva telom, nebeské mocnosti sa radujú a zem sa…
  Čítanie z Evanjelia na 22. nedeľu Lk 16, 19 – 31 (zač. 83)   Bol istý bohatý človek. Obliekal sa…